O nás

  • MUDr.  Jana Grabovská – lékař
  • Daniela Dvořáková, Dis. –  zdravotní sestra, EEG laborantka

Poskytujeme diagnostiku a léčbu v oboru neurologie dětem a mladistvým ve věku 0 až 19 let. Naše pracoviště má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

K nejčastějším neurologickým potížím v tomto období patří:

  • epilepsie a jiné záchvatové syndromy
  • bolesti hlavy
  • neurovývojové poruchy, jako např. ADHD, poruchy autistického spektra, opoždění psychomotorického vývoje
  • nervosvalové choroby

Co nabízíme

Pro své pacienty zajišťujeme vyjma klasického vyšetření i potřebná doplňující  vyšetření – například magnetickou rezonanci, počítačovou tomografii, elektromyografické vyšetření aj. Zakládáme si na vstřícném a empatickém přístupu k dětem i jejich rodičům.